توده کلسترول توهین حسام نواب صفوی به سالومه سیدنیا مجری من وتو

توهین حسام نواب صفوی به سالومه سیدنیا توده کلسترول حسام نواب صفوی در پاسخ به صحبتهای مجری شبکه منوتو او را توده کلسترول خطاب کرد و گفت که این مجری زمانیکه در ایران بوده به او پیشنهاد دوستی داده.   در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید. نامه حسام نواب صفوی […]

توده کلسترول توهین حسام نواب صفوی به سالومه سیدنیا مجری من وتو بیشتر بخوانید »