بیوگرافی استاد منوچهر پرخیده

[quote]می شود گفت موسیقی سنتی ایرانی با سبک متال غربی ترکیب کرده و هدف اصلی او از این کار شهرت است یا نوآوری در موسیقی هنوز معلوم نیست[/quote] بگذار دیگران هرچه میخواهند بگویند… خودت باش ولی سعی نکن این را به دیگران بفهمانی… سیمرغ پلاس  منوچهر پرخیده که خود را استاد آواز سنتی ایران معرفی […]

بیوگرافی استاد منوچهر پرخیده بیشتر بخوانید »