حذف اجباری امپراطور کوز کو از خنداننده شو

حذف اجباری امپراطور کوز کو از خنداننده شو این گزارش دو وجه دارد؛ روی نخست شایعه ای است که درباره سرنوشت سیده زینب موسوی شرکت کننده مسابقه «خنداننده شو» شکل گرفته و روی دیگر به کاراکتر امپراطور کوزکو اختصاص دارد. احتمالا این نام برای تان آشنا است؛ او در تلگرام کانالی دارد و به تناوب […]

حذف اجباری امپراطور کوز کو از خنداننده شو بیشتر بخوانید »