واکنش سرباز راهور به جمله توهین آمیز نسبت به زنان

[quote]سرباز راهور جمله توهین آمیز از مرگ نمی ترسم ولی از رانندگی زن می ترسم را از روی ماشین پاک کرد با سیمرغ پلاس همراه باشید[/quote]

واکنش سرباز راهور به جمله توهین آمیز نسبت به زنان بیشتر بخوانید »