کمیپین نه به صندوق صدقات کمیته امداد امام خمینی(ره) چیست

[quote]وی با شیطنت خواندن ادعای رسانه‌های ضدانقلاب مبنی بر کمک کمیته امداد از طریق صندوق صدقات به افطار مردم غزه تاکید کرد: ما این کمک را از محل جمع آوری کمک های مردمی ندادیم چون چنین حقی نداریم و این کار ممنوع است،[/quote] رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان این که کار کمیته امداد […]

کمیپین نه به صندوق صدقات کمیته امداد امام خمینی(ره) چیست بیشتر بخوانید »