کنایه های وحشتناک روحانی و جهانگیری به قالیباف در مناظره

کنایه های وحشتناک روحانی و جهانگیری به قالیباف روحانی: اینجا نیامده ایم برای رای جمع کردن. هدف توضیح برنامه هاست. مردم می خواهند بین نامزدها یک نفر را انتخاب کنند.  کنایه های وحشتناک روحانی و جهانگیری به قالیباف اینکه از هر جایی و از هر سایتی و از هر کلامی، درست یا نادرست، دروغ یا […]

کنایه های وحشتناک روحانی و جهانگیری به قالیباف در مناظره بیشتر بخوانید »