تتو کک و مک روی صورت دختران ایرانی

[quote]تکرار کردن آن چه دیگران انجام داده اند، به نوعی در ذات بشر وجود داشته و از قبل برنامه ریزی شده است که در بسیاری از موارد نیز می تواند مفید باشد اما مسئله این جاست که آن چه دیگران انجام می دهند، با باورهای شخصی فرد در تعارض باشد.[/quote]     یکی از بازیگران […]

تتو کک و مک روی صورت دختران ایرانی بیشتر بخوانید »