انتقام جویان ۵ و ۶ پایان دهنده فاز ششم دنیای سینمایی مارول است

[quote]از اعضای اصلی انتقامجویان در فاز ششم می توان به دکتر استرنج  کاپیتان آمریکای جدید کاملا خان کاپیتان مارول پلنگ سیاه چهار شگفت انگیز بلید و اسکارلت ویچ را می توان نام برد که قرار در فیلم انتقام جویان در مقابل کنگ فاتح از دنیای مولتی ورس دفاع کنند[/quote]   سیمرغ پلاس کوین فایگی در […]

انتقام جویان ۵ و ۶ پایان دهنده فاز ششم دنیای سینمایی مارول است بیشتر بخوانید »