اولین گیم پلی بازی Call of Duty Modern warfare 2 _ 2022

[quote] در مراسم Summer Game Fest نمایشی مفصل از گیم‌پلی Call of Duty Modern warfare 2 در دسترس قرار گرفت. در طول این نمایش مرحله‌ای به‌نام Black water به نمایش گذاشته شد[/quote]    در مراسم Summer Game Fest نمایشی مفصل از گیم‌پلی Call of Duty Modern warfare 2 در دسترس قرار گرفت. در طول این نمایش […]

اولین گیم پلی بازی Call of Duty Modern warfare 2 _ 2022 بیشتر بخوانید »