کریستوفر کریست Deathstroke بی رحمانه ، کشنده و کاملاً غیرممکن است

[quote]نظر کریستوفر کریست ویراستار کمپانی دیسی درباره شخصیت Deathstroke اسلید ویلسون[/quote]   سیمرغ پلاس کریستوفر کریست ، نویسنده Deathstroke ، اخیراً درباره موضع خود مبنی بر اینکه اسلید ویلسون را سرپرست بنامد ، بحث کرد و فاش کرد که چگونه این امر منجر به برخی اختلافات با سرمقاله DC شد. در مصاحبه با Newsarama ، […]

کریستوفر کریست Deathstroke بی رحمانه ، کشنده و کاملاً غیرممکن است بیشتر بخوانید »