ادعای کتایون ریاحی درباره تجاوز جنسی سعید پور صمیمی در ۲۵ سال قبل

[quote] کتایون ریاحی  در جدیدترین اظهار نطر خود مدعی شد که سعید پور صمیمی ۲۵ سال پیش هنگام بازجویی به او تجاز شده است[/quote]   سیمرغ پلاس کتایون ریاحی در ادامه اظهارات جنجالی چند وقت اخیر خود و  در جدیدترین اظهار نطر خود مدعی شد که سعید پور صمیمی ۲۵ سال پیش هنگام بازجویی به […]

ادعای کتایون ریاحی درباره تجاوز جنسی سعید پور صمیمی در ۲۵ سال قبل بیشتر بخوانید »