نقد بررسی سریال غذا دادن به هیولا feed the beast

سریال feed the beast  سریال خوشحال رامین پیروزان: وقتی یک نفر به شما بگوید نام سریالی که قصد دارد به شما معرفی کند «غذا دادن به هیولا» است شما پیش خودتان فکر می کنید باید از آن سریال های ماورایی باشد؛ سریال هایی ماورایی با درونمایه خشونت. اما غذا دادن به هیولا از آن سریال […]

نقد بررسی سریال غذا دادن به هیولا feed the beast بیشتر بخوانید »