نقدها و نمرات فیلم Gemini Man ویل اسمیت

[quote]واکنش منتقدان مشهور به فیلم Gemini Man با بازی ویل اسمیت[/quote]   سیمرغ پلاس واکنش منتقدین به فیلم جدید انگ لی چندان  مثبت نبوده و Gemini Man نتوانسته نظر مثبت آنها را جلب کند از نظر منتقدان نقطه ضعف اصلی Gemini Man فیلمنامه و اکشن ضعیف آن است ولی ایده اصلی و بازی ویل اسمیت […]

نقدها و نمرات فیلم Gemini Man ویل اسمیت بیشتر بخوانید »