نقد بررسی فیلم گاتی (Gotti) جان تراوولتا

[quote]ولی چند ماه بعد، عکس‌های جان تراوولتا در کنار بیوه سالمند جان گاتی منتشر شد و اعلام شد که «کلی پرستون» زن خود تراوولتا قرار است نقش همسر جان گاتی را در فیلم بازی کند.[/quote] گلن کنی، منتقد نیویورک تایمز، می‌نویسد تعجبی ندارد که «گاتی» فیلم مزخرف دلگیری از آب درآمده، اما شمار وجه‌های گوناگون […]

نقد بررسی فیلم گاتی (Gotti) جان تراوولتا بیشتر بخوانید »