نقد بررسی کامل فیلم محافظین کشهکشان ۲ (Guardians Of The Galaxy Vol.2) مارول

نقد بررسی کامل فیلم محافظین کشهکشان ۲ تکرار موفقیت یک فیلم فوق العاده در قسمت دوم آن کاری دشوار است، و این دقیقا چیزی است که جیمز گان در محافظین کهکشان، قسمت ۲ سعی دارد انجام دهد. ولی نهایتاً قسمت ۲ به اندازه ی فیلم اول محشر نیست و با مقداری مشکلات پیشبردی دست و […]

نقد بررسی کامل فیلم محافظین کشهکشان ۲ (Guardians Of The Galaxy Vol.2) مارول بیشتر بخوانید »