همخوانی ضد مهاجرتی در فرودگاه امام حاشیه ساز شد

[quote]طی دو روز گذشته پرفورمنسی در فرودگاه امام خمینی(ره) اجرا شده که واکنش‌های زیادی داشته است.[/quote]   ماجرا از این قرار است که گروهی به همت یک نهاد رسمی یک اجرای همخوانی را ترتیب داده‌اند که مضمونی ضدمهاجرت دارد. در واقع نهادهای رسمی با درک این که آمار مهاجرت دائم رو به افزایش است و […]

همخوانی ضد مهاجرتی در فرودگاه امام حاشیه ساز شد بیشتر بخوانید »