۵ ابرشرور مارول که که جوکر با آنها همکاری کرده است

[quote]جوکر یکی از ترسناک ترین شرورها در تاریخ کتاب های طنز است. او سالها است که ساکنین گاتهام را شکنجه می د و بتمن را از هر نظر تبهکاری می کند. شما نمی توانید Caped Crusader را بدون اینکه درمورد جوکر صحبت کنید ، تعریف کنید زیرا آنها دو طرف یک سکه هستند.[/quote]   Kingpin […]

۵ ابرشرور مارول که که جوکر با آنها همکاری کرده است بیشتر بخوانید »