استدیو بازی سازی کوجیما پروداکشنز چگونه شکل گرفت

[quote]زمانی که کوجیما پروداکشنز را تأسیس می‌کردم [به عنوان یک استودیوی مستقل]، تنها یک لوگو در اختیار داشتم. نه خبری از طراحان و بازی‌سازها بود، نه موتور گرافیکی و امکانات فنی و نه حتی دفتر کار. ایده‌های اولیه بازی را هم زمانی دنبال می‌کردم که در حال جذب نیرو و و سایر احتیاجات استودیو بودم.[/quote] […]

استدیو بازی سازی کوجیما پروداکشنز چگونه شکل گرفت بیشتر بخوانید »