لینکدین بهشت فریلنسرها

[quote]اگر به صورت جدی به مهاجرت فکر می کنید LinkedIn  می تواند برای شما در کشور مقصد شغل پیدا کند[/quote] سیمرغ پلاس در این زمانه که به لطف کرونا دورکاری یا کار آزاد یا همهام فریلنسری آنها رونق بیشتری یافته است اکنون مه به اهمیت حضور در فضای مجازی برای رونق کسب وکار پی برده […]

لینکدین بهشت فریلنسرها بیشتر بخوانید »