تبدیل کاپیتان آمریکا به نوماد (Nomad) در فیلم اونجرز جنگ بی نهایت

شخصیت جدید کاپیتان آمریکا در فیلم جنگ بی نهایت پست جدید برادران روسو در اینیستاگرام خود با عنوان “Chris Evans Is The Nomad”  

تبدیل کاپیتان آمریکا به نوماد (Nomad) در فیلم اونجرز جنگ بی نهایت بیشتر بخوانید »