بیوگرافی و سوابق رابرت لوینسون جاسوس آمریکایی

[quote]رابرت لوینسون در ۱۳۸۵ هنگامی که در جزیره کیش به سر می برد مفغود شد اکنون پمپو وزیر خارجه آمریکا از ایران درخواست کرده است تا سریعا رابرت لوینسون را آزاد کند [/quote]   رابرت لوینسون از مأمورین سازمان اطلاعات آمریکا است که در اسفند ۱۳۸۵، هنگامی که در پوشش کارمند بخش مبارزه با جرائم […]

بیوگرافی و سوابق رابرت لوینسون جاسوس آمریکایی بیشتر بخوانید »