تریلر رسمی فصل دوم سریال Star Trek: Discovery

[quote]تریلر رسمی جدیدی از فصل دوم سریال Star Trek: Discovery (پیشتازان فضا: دیسکاوری) منتشر شده است. این تریلر در حاشیه پنل این سریال در نمایشگاه کامیک کان نیویورک ۲۰۱۸ منتشر شده است [/quote]     تریلر رسمی جدیدی از فصل دوم سریال Star Trek: Discovery (پیشتازان فضا: دیسکاوری) منتشر شده است. این تریلر در حاشیه پنل این سریال در نمایشگاه کامیک […]

تریلر رسمی فصل دوم سریال Star Trek: Discovery بیشتر بخوانید »