شکست سنگین سریال قورباغه در کسب رضایت مخاطب

[quote]اصلا در این یادداشت با این جنس نقد‌هایی که کار‌های هومن سیدی را کپی‌کارانه و کلاژ می‌دانند کاری ندارم، یعنی تلاش می‌کنم در این کلمات پیش رو تکیه یادداشت بر مچ‌گیری‌های فضای مجازی نباشد، نه که آن‌ها همه باطل و هومن سیدی حق باشد، نه[/quote] موقعیت‌های منفک و جدا از هم که به زور کنار […]

شکست سنگین سریال قورباغه در کسب رضایت مخاطب بیشتر بخوانید »