نقد بررسی فیلم چکامه باستر اسکراگز برادران کوئن | The Ballad of Buster Scruggs

[quote] چنین فیلمی از بسیاری جهات یک وسترن به شیوه قدیمی است، و اگر موارد کمیک یا سخره آمیزی در آن وجود دارد، به این معنی نیست که یک اثر تقلیدی است.[/quote]   اریک کان در ایندی وایر به این فیلم نمره B- داد و آن را کلاژی درهم از بهترین موتیف های برادران کوئن […]

نقد بررسی فیلم چکامه باستر اسکراگز برادران کوئن | The Ballad of Buster Scruggs بیشتر بخوانید »