بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی همسر ابراهیم رئیسی و دختر امام جمعه مشهد

[ad id='39844']
بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی
تحصیلات دانشگاهی

بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی
دکترا, فلسفه تعلیم و تربیت, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, ۱۳۸۰٫
بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی

بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی

دروس ارائه شده نیمسال جاری
۱٫ فلسفه آموزش عالی (دکتری)
۲٫ تعلیم و تربیت اسلامی (کارشناسی ارشد)
۳٫ روش‌های تحقیق در علوم‌تربیتی (پیشرفته) (کارشناسی ارشد)

بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی

دروس ارائه شده قبلی

بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی

۱٫ انسان شناسی در اسلام (دکتری)
۲٫ فلسفه آموزش عالی (دکتری)
۳٫ مکتب های فلسفی و آراء تربیتی (دکتری)
۴٫ اصول و فلسفه آموزش و پرورش (کارشناسی)
۵٫ اصول و مبانی آموزش و پرورش (کارشناسی)
۶٫ انسان شناسی در اسلام (کارشناسی)
۷٫ تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران (کارشناسی)
۸٫ جامعه شناسی آموزش و پرورش (کارشناسی)
۹٫ جامعه شناسی عمومی (کارشناسی)
۱۰٫ فلسفه آموزش و پرورش (کارشناسی)
۱۱٫ مدیریت اسلامی (کارشناسی)
۱۲٫ معرفت شناسی (کارشناسی)
۱۳٫ تربیت در نهج‌البلاغه (کارشناسی ارشد)
۱۴٫ تعلیم و تربیت اسلامی (کارشناسی ارشد)
۱۵٫ تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
۱۶٫ تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
۱۷٫ جامعه شناسی تغییرونوآوری درآموزش عالی (کارشناسی ارشد)
۱۸٫ جامعه‌شناسی تعلیم و تربیت (پیشرفته) (کارشناسی ارشد)
۱۹٫ روش‌های تحقیق در علوم‌تربیتی (پیشرفته) (کارشناسی ارشد)
۲۰٫ مبانی نظری تعلیم وتربیت (کارشناسی ارشد)
۲۱٫ مکاتب اخلاقی (کارشناسی ارشد)
۲۲٫ مکتبهای فلسفی وآراء تربیتی (کارشناسی ارشد)
۲۳٫ نظریات تربیتی ائمه اطهار (کارشناسی ارشد)
۲۴٫ نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی (کارشناسی ارشد)
۲۵٫ نظریات تربیتی ومکاتب فلسفی (کارشناسی ارشد)

بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی

۱٫ D. Tahmasebzadeh sheykhlar, J. Alamolhoda, M. Arefi, H. Nadimi, “Explanations of importance of aesthetic education in irans curriculum” , European Academic Research, Vol.2, pp.8339-8363, 2014.
۲٫ ج. علم الهدی, “نقش علوم انسانی در توسعه عرفی گرایی” , راهبرد فرهنگ, صفحات:۹۹-۱۲۴, ۱۳۹۴٫
۳٫ ج. علم الهدی, ز. خاکسار, “بررسی تاثیر آموزش فعال بر خودانگیختگی دانش آموزان نسبت به نماز” , تربیت اسلامی, نسخه ۱۰, صفحات:۸۵-۱۰۹, ۱۳۹۴٫
۴٫ س. آقایی, ا. زاهدی, ج. علم الهدی, “شناسایی دلالت های شبکه مفهومی زیبایی در قرآن کریم برای حیطه هدف گذاری برنامه ریزی درسی” , تربیت اسلامی, نسخه ۹, صفحات:۷-۲۹, ۱۳۹۳٫بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی
۵٫ س. ضرغامی, ج. علم الهدی, “امکان سنجی نظری برای آموزش جهانی” , پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت, نسخه ۲, صفحات:۲۴۹-۲۷۱, ۱۳۹۲٫
۶٫ ج. علم الهدی, “تجارب دانشجویان دکتری ریاضی از تاثیر تربیتی استاد راهنما در توسعه دانش تدریس” , پژوهش در برنامه ریزی درسی, نسخه ۲, صفحات:۱-۱۵, ۱۳۹۱٫
۷٫ ج. علم الهدی, “ضرورت باز تعریف نقش عقل برای تحول در نظام آموزشی” , فصلنامه راهبرد فرهنگ, نسخه ۵, صفحات:۲۰۵-۲۴۲, ۱۳۹۱٫
۸٫ ج. علم الهدی, “ضرورت باز تعریف نقش عقل در نظام آموزشی” , فصلنامه راهبرد فرهنگ, نسخه ۱۳۹۰, صفحات:۰-۰, ۱۳۹۱٫بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی
۹٫ م. جیریایی شراهی, ج. علم الهدی, “ملاحظات جنسیتی در برنامه ریزی آموزشی با تاکید برآموزه های قرآنی با محوریت تفسیر المیزان” , تربیت اسلامی, صفحات:۵۱-۷۶, ۱۳۹۱٫
۱۰٫ ع. خاکباز , ج. علم الهدی, ن. موسی پور , ا. بابلیان, “کالبد شکافی دانش محتوایی – تربیتی به عنوان نوعی دانش میان رشته ای برای تدریس دانشگاهی” , مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی, نسخه ۴, صفحات:۱۲۹-۱۶۰, ۱۳۹۰٫بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی
۱۱٫ ج. علم الهدی, “تقلیل عقل و ضرورت تعقل همراه با تزکیه” , ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه, صفحات:۱۴۳-۱۴۳, ۱۳۹۰٫بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی
۱۲٫ ج. علم الهدی, “جنسیت با نگاه به برنامه های درسی پنهان در آموزش های مجازی ایران جنسیت به عنوان عامل فرهنگی – اجتماعی” , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, نسخه ۱, صفحات:۱۳۴-۱۵۲, ۱۳۸۹٫بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی
۱۳٫ ج. علم الهدی, “مناسبات تربیتی خانواده و دولت” , فصلنامه خانواده پژوهی, نسخه ۵, ۱۳۸۸٫
۱۴٫ ج. علم الهدی, ب. صالح صدیق پور, ف. بلاش, م. عارفی, “بررسی تاثیر به کارگیری فاوا بر نگرش اخلاقی دانش آموزان دوره راهنمایی” , فصلنامه مطالعات برنامه درسی, نسخه ۳, ۱۳۸۸٫
۱۵٫ ج. علم الهدی, “عشق به عنوان برنامه درسی پوچ” , فصلنامه مطالعات برنامه درسی, نسخه ۳, ۱۳۸۷٫
۱۶٫ ج. علم الهدی, “چرخش از عالم دوقطبی به جهان سه درجه ای” , نوآوریهای آموزشی – وزارت آموزش و پرورش, نسخه ۶, صفحات:۱۴۹-۱۷۶, ۱۳۸۶٫
۱۷٫ ج. علم الهدی, “چرخش از علم دو قطبی به جهان سه درجه ای” , مجله نوآوری های آموزشی, ۱۳۸۶٫بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی
۱۸٫ ج. علم الهدی, “درآمدی به مبانی اسلامی روش تحقیق” , نوآوریهای آموزشی – وزارت آموزش و پرورش, نسخه ۶, صفحات:۱۷۳-۲۷۴, ۱۳۸۶٫بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی
۱۹٫ ج. علم الهدی, “چیستی هویت” , فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی(دانشگاه امام حسین (ع), نسخه ۲۵-۲۴, صفحات:۳۳-۶۶, ۱۳۸۵٫
۲۰٫ ج. علم الهدی, “کارکرد تعلیم و تربیت در گسترش تجددگرایی در ایران” , نسخه -, صفحات:۲۹-۵۷, ۱۳۸۴٫بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی
۲۱٫ ج. علم الهدی, “مبانی تلفیق برنامه درسی در فلسفه صدرالمتالهین” , ۱۳۸۴٫
۲۲٫ ج. علم الهدی, “مبنای نظری تلفیق برنامه درسی بر اساس حکمت متعالیه” , بوستان ادب(مجله علوم اجتماعی و انسانی ) دانشگاه شیراز, نسخه ۲۲, ۱۳۸۴٫
۲۳٫ ج. علم الهدی, “جریان شناسی تربیتی ایران” , ۱۳۸۲٫
۲۴٫ ج. علم الهدی, “جریان های فکری تاثیرگذار در تعلیم و تربیت معاصر ایران” , صفحات:۱۰۹-۱۳۲, ۱۳۸۱٫
۲۵٫ ج. علم الهدی, “ضرورت تبیین ماهیت تربیت دینی” , فصلنام حوزه و دانشگاه, ۱۳۸۱٫
۲۶٫ ج. علم الهدی, “تاثیر مسیحیت بر تعلیم و تربیت در غرب” , کیهان فرهنگی, ۱۳۷۸٫

بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها
بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی
۱٫ J. Alamolhoda, “World conference on learning teaching and educational leader ship” , In Worlld conference on lerning teaching and educational leadership, 2012.
۲٫ ج. علم الهدی, “الگوی نظم اجتماعی در شهر مدرن و اسلامی” همایش ملی فرهنگ و تکنولوزی, ۱۳۹۲٫
۳٫ ج. علم الهدی, “بازنگری در مفهوم تبعیض جنسیتی” چهارمین همایش نو اندیشی دینی, ۱۳۹۰٫
۴٫ ج. علم الهدی, “جهت گیری کلی آموزش علم و فن آوری” همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکیر بر جهان اسلام, ۱۳۹۰٫
۵٫ ج. علم الهدی, “گفتارهایی پیرامون رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش” گفتارهایی پیرامون رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش, ۱۳۸۹٫
۶٫ ج. علم الهدی, خ. اکبری, “بررسی رابطه باورهای دینی مدیران مدارس اسلامی” همایش معتبر ملی رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش نوآوری و تجربه های موفق مدیران مدارس, ۱۳۸۹٫
۷٫ س. فودازی, ج. علم الهدی, “تعریف و جایگاه رهبری آموزشی از منظر اسلام” همایش معتبر ملی رویکرد اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش نوآوری و تجربه های موفق مدیران مدارس, ۱۳۸۹٫
۸٫ ج. علم الهدی, “هنر، درمان یاعامل روان رنجوری” دومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران, ۱۳۸۸٫
۹٫ ج. علم الهدی, “بررسی مضمون عشق و منابع کسب آن به عنوان برنامه درسی پوچ از دید دانش آموزان متوسطه شهر تهران” هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران, ۱۳۸۷٫
۱۰٫ ج. علم الهدی, د. طهماسب زاده شیخلار, “بررسی مضمون عشق و منابع کسب آنبه عنوان برنامه درسی پوچ از دید دانش آموزان دوره راهنمایی در شهر تهران” هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران, ۱۳۸۷٫
۱۱٫ ج. علم الهدی, “دلالتهای یره نبوی برای برنامه درسی” نخستین همایش بین المللی سیمای پیامبر اعظم(ص) و برنامه های درسی, ۱۳۸۶٫
۱۲٫ م. عشوری, م. خوشناموند, ر. محمدی چابکی, ج. علم الهدی, “راه های دستیابی به هویت انسان از منظر محمد اقبالی لاهوری” اولین سمینار پژوهشی پوست ، چرم و الیاف دامی کشور, ۱۳۷۹٫
۱۳٫ ج. علم الهدی, “تببین فلسفی کارکردهای پنهان فناوری اطلاعات” .

بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی

کتابهای تالیفی و تصنیفی
۱٫ “اندیشه های راهبردی زن و خانواده جلد دوم”, تهران, ۱۳۹۱, شابک:۹۷۸۹۶۴۱۵۲۲۳۷۹٫
۲٫ “اندیشه های راهبردی زن و خانواده”, تهران, ۱۳۹۱, شابک:۹۷۸۹۶۴۱۵۲۲۳۶-۲٫
۳٫ “نظریه اسلامی تعلیم و تربیت”, تهران, ۱۳۹۱, شابک:۹۷۸۹۶۴۷۷۴۶۸۹۲٫
۴٫ “آسیب شناسی نظام آموزشی از دیدگاه جنسیتی”, قم, ۱۳۹۰, شابک:۹۷۸۹۶۴۴۱۱۶۶۹-۸٫
۵٫ “آموزه کتاب یازدهم :تشیع و مدرنیته در ایران معاصر”, موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی, تهران, ۱۳۸۷, شابک:۹۷۸-۹۶۴-۴۱۱-۳۵۱٫
۶٫ “بررسی مبانی نظری آموزش جهانی”, تهران, ۱۳۸۶٫
۷٫ “مطالعه تطبیقی دیدگاه مولانا و یاسپرس”, عابد, تهران, ۱۳۸۶٫
۸٫ “نقش جریان روشنفکری در سکولاریسم تربیتی”, تهران, ۱۳۸۶٫
۹٫ “تاثیر جریان روشنفکری در سکولاریسم تربیتی ایران”, پژوهشگاه اندیشه معاصر, تهران, ۱۳۸۵٫
۱۰٫ “مبانی فلسفی نهضت تربیتی امام خمینی (طردسوبژکتیویسم و دوالیسم)”, بنیاد حفظ و نشر آثار امام خمینی, تهران, ۱۳۸۵٫
۱۱٫ “مبانی تربیت اسلامی و برنامه ریزی درسی”, تهران, ۱۳۸۴٫
۱۲٫ “مبانی فلسفی نهضت تربیتی امام خمینی (طردسوبژکتیویسم و دوالیسم)”, نشر آثار امام خمینی, تهران, ۱۳۸۲٫
۱۳٫ “تاثیر جریان روشنفکری در سکولاریسم تربیتی ایران”, پژوهشگاه اندیشه معاصر, تهران, ۱۳۸۱٫

بیوگرافی کامل و تصاویر جمیله علم الهدی

[ad id='39844']

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *