آخرین اخبار
ad
ad

مطالب مشابه

یک دیدگاه

  1. 1

    امراله مهماندوست

    اینجانب بدون وابستگی به گروه های داخلی خودی یا گروه های خارجی بیگانه ازصبح روز شنبه ۲۵ آبان ماه سال جاری تا پایان روزی که فتنه درشهر جدید صدرا تمام شد درخیابان های شهر ذکر شده حضور داشته ام و شاهد همه تخریب های این افراد از خدا بی خبر در شهر مذکور بوده ام و در خیلی از موارد موفق شدم تا مال و جان مردم بیگناه را با التماس از دست مزدور آمریکایی اسرائیلی عربستانی نجات دهم باید همه افرادی را که با پارتی بازی در شهرداری این شهر بکار مشغول شده اند اخراج کنند و به جای آنان افرادی را بدون پارتی بازی استخدام کنند تا شاید یکی از ریشه های فساد در این شهر ریشه کن شود البته اینجانب عملیات های نجات خود را با التماس از خراب کاران و درهمه موارد با کمک اکثریت خانم ها (درسال های اول انقلاب می گفتند خواهران) و انگشت شماری از آقایان (درسال های اول انقلاب می گفتند برادران) انجام داده ام که ظاهرا با خراب کاران نبودند و احتمالا از ساکنان در آن محل بودند که با واکنش فوری فرمانده خراب کاران در محل مواجه می شدم که درموردی درسرچهاراه امام خمینی شهر صدرا شیشه عقب خودرو سمندی را به جرم اینکه سرنشین خودرو گفت که راهم از این مسیر است و ناچارم از این مسیر حرکت کنم و که فرمانده خراب کاران بدون اینکه فرصت دهد تا اینجانب آن بنده خدا را راهنمایی کنم تا از خیابان مولانا شش به سمتی که مقصد اش بود حرکت کند شکستند که اینجانب نگذاشتم تا بقیه شیشه های آن خورو را بشکنند که فرمانده خراب کاران اول دستورحمله به اینجانب را صادر کردند که همان خانم ها و آقایی که در محل بود به کمک اینجانب آمدند و که باعث شدند تا خراب کاران که تعدادشان شاید حدود کمتر از ده نفر بودند جرات نکنند به اینجانب صدمه ای بزنند که فرمانده خراب کاران دستوردادند تا اینجانب و خانم ها و آن آقا را هو کنند که خراب کاران همه گی باهم شروع کردند به گفتن این حرف ها که اینجانب و خانم ها و آن اقایی که برای کمک آمده بود چقدر ازسپاه حقوق می گیریم خلاصه آن خودرو سمند و سرنشین آن را از خورد کردن خودرو اش که بعد هم آتش می زدند نجات دادیم وآن بنده خدا توانست به راه خود ادامه دهد و به فاز دو شهر صدرا که منزلش بود برود . دوست ندارم تا خدای نکرده درتهمت هایی که دشمنان وابسته به آمریکا و اسرائیل و عربستان به ادارات دولتی در شهر صدرا زده می شود شریک شوم و بدست آوردن مدارک و مستندات از فسادهای ادارات مهم در شهر صدرا برای کارشناسان ادارات اطلاعات شهرستان شیراز و اداره کل اطلاعات استان فارس و وزارت اطلاعات کشور ایران هم کاری مشکل است تا چه رسد به اینجانب که فرد ضعیفی از نظر امکانات مالی هستم اما متاسفانه عملکرد بسیاری از ادارات دولتی در شهر صدرا شایسته مردم این شهر و نظام اسلامی حاکم بر کشور نبوده است انشاء الله که ازاین به بعد اینجانب شاهد تغییرات اساسی درعملکرد ادارات مهم دولتی در شهر صدرا باشم و دیگر مطلبی را ازمردم نشنوم تا به عنوان یک هم وطن عاشق کشوراز شنیدن آن ناراحت شوم اما برخلاف عملکرد شهرداری صدرا از مطلبی که در مورد عملکرد شرکت عمران شهر جدید صدرا شنیده ام که در شب اول فتنه از تمامی نگهبان ها و نیروی خدماتی آن شرکت حدود ۲۰ نیروی حفاظت فیزیکی را سازماندهی نموده است که با سنگ و چوب در مقابل آشوب گرانی که در شب حمله به ساختمان بسیج شهر صدرا تحرکاتی نیز برای بقیه مکان های مهم در این شهر داشته اند که به وسیله همین تعداد اندک از شرکت عمران به عقب رانده شده اند که برای شب های بعد نیز با سپاه مذاکره و مکاتبه نموده بودند که سپاه نتوانسته بود یا نخواسته بود تا نیرو بدهد که مدیر عامل شرکت عمران تقاضای خود را به ارتش ارائه داده بود وحدود ۲۰ نفرنیروی مخصوص از ارتش گرفته بود که اینجانب ازشنیدن این نوع مدیریت بحران در آن شرکت دولتی خوشحال شدم این هم نظر احدی از مردم ایران است.

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *