برنامه کامل نیم فصل لیگ ۹۷ – ۹۸

[ad id='39844']
[quote]کمیته مسابقات برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر هجدهم را اعلام کرد.[/quote]

 

هفته اول ‏

گرامیداشت ولادت با سعادت امام رضا(ع) – بزرگداشت دهه کرامت

‏پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷‏
پدیده مشهد- پرسپولیس تهران – ساعت:‏ ‏۲۰:۴۵‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد
‏سایپا تهران- سپیدرود رشت ‏- ساعت:‏ ‏۲۰:۴۵‏ ورزشگاه: پاس قوامین تهران
‏نساجی مازندران- ذوب‌آهن اصفهان – ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد
‏فولاد خوزستان- پارس جنوبی جم- ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ ورزشگاه: غدیر اهواز خوزستان

‏جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷‏
گسترش فولاد تبریز- استقلال ‏خوزستان- ساعت : ‏۲۰‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز
‏فولاد مبارکه سپاهان – صنعت نفت ‏آبادان- ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان
نفت مسجدسلیمان- تراکتورسازی ‏تبریز ‏- ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
‏استقلال تهران- پیکان تهران- ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ ورزشگاه: آزادی تهران

هفته دوم

گرامیداشت روز اهدا خون ‏

پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷‏
ذوب‌آهن اصفهان- استقلال تهران- ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر اصفهان
‏پارس جنوبی جم- نفت ‏مسجدسلیمان- ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: تختی جم بوشهر
‏استقلال خوزستان- پدیده مشهد ‏- ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز
‏پیکان تهران- سایپا تهران- ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس تهران

‏جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷‏
تراکتورسازی تبریز- نساجی ‏مازندران- ساعت : ‏۲۰‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز
‏سپیدرود رشت- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏- ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت
‏صنعت نفت آبادان- گسترش ‏فولادتبریز ‏- ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ ورزشگاه: تختی آبادان
‏پرسپولیس تهران- فولاد خوزستان- ساعت : ‏۲۰:۴۵‏ ورزشگاه: آزادی تهران

هفته سوم ‏

گرامیداشت روز خبرنگار‏ ‏ ‏
‏ ‏
پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷‏
استقلال خوزستان- پرسپولیس ‏تهران- ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: غدیر اهواز
‏نساجی مازندران- پارس جنوبی جم- ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد.‏
‏سایپا تهران – ذوب‌آهن اصفهان- ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: پاس قوامین تهران
‏گسترش فولاد تبریز- سپیدرود ‏رشت- ساعت : ‏۱۹:۵۰ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز

‏جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷‏
پدیده مشهد- صنعت نفت آبادان ‏ – ساعت : ‏۲۰‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد
‏نفت مسجدسلیمان- فولاد خوزستان- ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
‏فولاد مبارکه سپاهان – پیکان تهران- ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان
‏استقلال تهران- تراکتورسازی تبریز- ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: آزادی تهران

‏ هفته چهارم ‏

گرامیداشت بازگشت آزادگان افتخار آفرین به میهن اسلامی ‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏‏ ‏
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷‏
پارس جنوبی جم- استقلال تهران- ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: تختی جم بوشهر
‏پیکان تهران- گسترش فولاد تبریز- ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس تهران
‏سپیدرود رشت- پدیده مشهد- ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت
‏فولاد خوزستان- نساجی مازندران- ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز

‏جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷‏
تراکتورسازی تبریز- سایپا تهران- ساعت : ‏۱۹:۴۵‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز
‏ذوب‌آهن اصفهان- فولاد مبارکه ‏- ساعت : ‏۲۰:۱۵ ‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر اصفهان
‏صنعت نفت آبادان- استقلال خوزستان- ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: تختی آبادان
‏پرسپولیس تهران- نفت مسجدسلیمان- ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: آزادی تهران

هفته پنجم:‏

گرامیداشت هفته دولت و روز پزشک، بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا

چهارشنبه۳۱ مرداد ۱۳۹۷‏
استقلال تهران- فولاد خوزستان ‏- ساعت : ‏۲۰:۱۵ ‏ ورزشگاه: آزادی تهران

پنجشنبه اول شهریور ۱۳۹۷‏
گسترش فولادتبریز- ذوب‌آهن اصفهان‏- ساعت : ‏۱۹:۳۰ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز
‏نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏۲۰:۱۵ ‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد
‏صنعت نفت آبادان- پرسپولیس تهران‏- ساعت : ‏۲۰:۱۵ ‏ ورزشگاه: تختی آبادان

جمعه دوم شهریور
استقلال خوزستان- سپیدرودرشت ‏- ساعت : ‏۲۰:۱۵ ‏ ورزشگاه: غدیر اهواز
پدیده مشهد- پیکان تهران‏- ساعت : ‏۱۹:۴۵ ‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد
فولاد مبارکه سپاهان – تراکتورسازی ‏تبریز‏- ساعت : ‏۲۰ ‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان
سایپا تهران- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏۲۰:۱۵ ‏ ورزشگاه: پاس قوامین تهران

هفته ششم

ولادت با سعادت امام موسی کاظم و بزرگداشت عید سعید غدیر

پنجشنبه ۸شهریور ۱۳۹۷‏
تراکتورسازی تبریز- گسترش فولادتبریز‏- ساعت : ‏۱۹:۲۵ورزشگاه: یادگار امام تبریز
ذوب‌آهن اصفهان- پدیده مشهد‏- ساعت : ‏۲۰ ‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر
پارس جنوبی جم- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏‏- ساعت : ‏۲۰ ‏ ورزشگاه: تختی جم
‏سپیدرود رشت- صنعت نفت آبادان‏- ساعت : ‏۲۰:۱۵ ‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت
‏فولاد خوزستان- سایپا تهران‏- ساعت : ‏۲۰:۱۵ ‏ ورزشگاه: غدیر ‏اهواز
‏پیکان تهران – استقلال خوزستان‏- ساعت : ‏۲۰:۱۵ ‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس

پنجشنبه ۲۲ شهریور ۹۷‏
نفت مسجدسلیمان- استقلال تهران‏- ساعت : ‏۲۰‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷‏
پرسپولیس تهران – نساجی مازندران‏- ساعت : ‏۲۰ ‏ ورزشگاه: آزادی تهران

هفته هفتم

گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهادت امام زین العابدین(ع)‏

جمعه ‏‏۳۰ شهریور ۱۳۹۷‏
گسترش فولاد تبریز- پارس جنوبی ‏جم‏- ساعت : ‏۱۸:۴۵ ‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز
‏ فولاد مبارکه سپاهان- فولاد ‏خوزستان‏- ساعت : ‏۱۹:۳۰ ‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان
صنعت نفت آبادان- پیکان تهران‏- ساعت : ‏۱۹:۳۰ ‏ ورزشگاه: تختی آبادان

شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷‏
استقلال خوزستان- ذوب‌آهن ‏اصفهان‏- ساعت : ‏۱۸:۴۵ ‏ ورزشگاه: غدیر اهواز
سایپا تهران- نفت مسجدسلیمان ‏‏- ساعت : ‏۱۸:۴۵ ‏ ورزشگاه: پاس ‏قوامین تهران
نساجی مازندران- استقلال تهران‏- ساعت : ‏۱۸:۴۵ ‏ ورزشگاه: متعاقباً اعلام میگردد.‏

یکشنبه ‏‏اول مهرماه ۱۳۹۷‏
پرسپولیس تهران- سپیدرود رشت‏- ساعت : ‏۱۸:۴۵ ‏ ورزشگاه: آزادی تهران
پدیده مشهد- تراکتورسازی تبریز‏- ساعت : ‏۱۹ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد

هفته هشتم

گرامیداشت روز آتش نشانی و بزرگداشت شکست حصر آبادان

پنجشنبه ۵ مهر ۱۳۹۷‏
استقلال تهران- پرسپولیس تهران‏- ساعت : ‏۱۸:۳۰ ‏ ورزشگاه: آزادی تهران

جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷‏
تراکتورسازی تبریز- استقلال ‏خوزستان‏- ساعت : ‏۱۷:۴۰‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز
پیکان تهران- سپیدرود رشت‏- ساعت : ‏۱۸:۳۰ ‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس
ذوب‌آهن اصفهان- صنعت نفت آبادن‏- ساعت : ‏۱۸:۱۵ ‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر
پارس جنوبی جم- پدیده مشهد‏- ساعت : ‏۱۸:۳۰ ‏ ورزشگاه: تختی جم
نساجی مازندران- سایپا تهران ‏- ساعت : ‏۱۸:۱۵ ‏ ورزشگاه: شهید وطنی ‏ قائمشهر
نفت مسجدسلیمان- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏- ساعت : ‏۱۸:۳۰ ‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷‏
فولاد خوزستان- گسترش فولادتبریز‏- ساعت : ‏۱۸:۳۰ ‏ ورزشگاه: غدیر ‏اهواز

هفته نهم

بزرگداشت هفته تربیت بدنی و ورزش

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷‏
سایپا تهران- استقلال تهران‏- ساعت : ۱۵ ورزشگاه: تختی تهران
گسترش فولاد تبریز- نفت ‏مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏۱۶ ‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز
پدیده مشهد- فولاد خوزستان‏- ساعت : ‏۱۶:۱۵‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد
سپیدرود رشت- ذوب‌آهن اصفهان‏- ساعت : ۱۷ ورزشگاه: سردار جنگل رشت
صنعت نفت آبادان- تراکتورسازی تبریز ‏- ساعت : ‏۱۸‏ ورزشگاه: تختی آبادان
پرسپولیس تهران – پیکان تهران‏- ساعت : ‏۱۸‏ ورزشگاه: آزادی تهران
فولاد مبارکه سپاهان– نساجی ‏مازندران‏- ساعت : ‏۱۸‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان
استقلال خوزستان- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏۱۸‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز

‏*ضمنا تیم هایی که بازیکنانشان در اردوی تیم ملی حاضر نیستند مسابقات آنها در روز پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ برگزار خواهد ‏شد.‏

هفته دهم

بزرگداشت روز مبارزه با استکبار جهانی

پنجشنبه ‏‏۳ آبان ۱۳۹۷‏
ذوب‌آهن اصفهان- پیکان تهران‏- ساعت : ‏۱۶:۱۵‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر
نساجی مازندران- گسترش فولاد ‏تبریز‏- ساعت : ‏۱۶:۳۰‏ ورزشگاه: شهید وطنی قائمشهر
سایپا تهران- پرسپولیس تهران‏- ساعت : ‏۱۶:۴۵‏ ورزشگاه: تختی تهران
‏نفت مسجدسلیمان- پدیده مشهد ‏‏- ساعت : ‏۱۷ورزشگاه: شهید بهنام ‏محمدی مسجد سلیمان

جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷‏
تراکتورسازی تبریز- سپیدرودرشت‏- ساعت : ‏۱۶‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز
استقلال تهران- فولاد مبارکه ‏سپاهان‏- ساعت : ‏۱۶:۴۵‏ ورزشگاه: آزادی تهران
پارس جنوبی جم- صنعت نفت ‏آبادان‏- ساعت : ‏۱۶:۴۵‏ ورزشگاه: تختی جم
فولاد خوزستان- استقلال خوزستان‏- ساعت : ‏۱۷‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز

‏*در صورت صعود تیم های پرسپولیس و استقلال به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا زمان دیدار این دو تیم در روز ‏یکشنبه ۶ آبان ۹۷ برگزار خواهد شد.‏

هفته یازدهم

گرامیداشت روز دانش آموز

یکشنبه ‏‏۱۳ آبان ۱۳۹۷‏
استقلال خوزستان- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏۱۵:۳۰‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز
پیکان تهران- تراکتورسازی تبریز‏- ساعت : ‏۱۶:۴۰‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس
فولاد مبارکه سپاهان – سایپا تهران‏- ساعت : ‏۱۵:۳۰‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان

دوشنبه ‏‏۱۴ آبان ۱۳۹۷‏
صنعت نفت آبادان- فولاد خوزستان‏- ساعت : ‏۱۵:۳۰‏ ورزشگاه: تختی آبادان
گسترش فولاد تبریز- استقلال تهران‏- ساعت : ‏۱۵:۱۵‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز
پدیده مشهد- نساجی مازندران ‏- ساعت : ‏۱۶‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد
سپیدرود رشت- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏۱۶:۳۰‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت
پرسپولیس تهران- ذوب‌آهن اصفهان‏- ساعت : ‏۱۷:۳۰‏ ورزشگاه: یازدهم آزادی تهران

در صورت صعود تیم های پرسپولیس یا استقلال تهران به فینال لیگ قهرمانان آسیا زمان دیدار این دو تیم متعاقبا اعلام می شود.‏

هفته دوازدهم

بزرگداشت ولادت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت و روز اخلاق و مهرورزی

پنجشنبه ‏‏اول آذر ۱۳۹۷‏
نساجی مازندران- استقلال خوزستان‏- ساعت : ‏۱۵‏ ورزشگاه: شهید وطنی ‏ قائمشهر
‏پارس جنوبی جم- پیکان تهران ‏‏- ساعت : ‏۱۵:۳۰‏ ورزشگاه: تختی جم
نفت مسجدسلیمان- صنعت نفت ‏آبادان‏- ساعت : ‏۱۵:۱۵‏ ورزشگاه: شهید بهنام ‏محمدی مسجد سلیمان

جمعه ۲ آذر ۱۳۹۷‏
فولاد خوزستان- سپیدرود رشت‏- ساعت : ‏۱۵:۱۵‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز
تراکتورسازی تبریز- ذوب‌آهن ‏اصفهان‏- ساعت : ‏۱۵‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز
سایپا تهران- گسترش فولاد تبریز‏- ساعت : ۱۵ ورزشگاه: پاس قوامین تهران
فولاد مبارکه سپاهان- پرسپولیس ‏تهران‏- ساعت : ‏۱۵‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان
استقلال تهران- پدیده مشهد‏- ساعت : ‏۱۷:۳۰‏ ورزشگاه: آزادی تهران

هفته سیزدهم

گرامیداشت روز جهانی معلولان و بزرگداشت روز مجلس ‏

پنجشنبه ‏‏۸ آذر ۱۳۹۷‏
استقلال خوزستان- استقلال تهران‏- ساعت : ‏۱۶:۲۵‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز
‏پیکان تهران- فولاد خوزستان‏- ساعت : ‏۱۵‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس
ذوب‌آهن اصفهان- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏۱۵:۱۵‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر
گسترش فولاد تبریز- فولاد مبارکه ‏سپاهان‏- ساعت : ‏۱۵‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز

جمعه ۹ آذر ۱۳۹۷‏
صنعت نفت آبادان- نساجی مازندران‏- ساعت : ‏۱۶:۲۵‏ ورزشگاه: تختی آبادان
سپیدرود رشت- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏۱۵‏ ورزشگاه: سردار ‏جنگل رشت
پدیده مشهد- سایپا تهران‏- ساعت : ‏۱۵ ‏ ورزشگاه: امام رضا ‏‏(ع)‏ مشهد
پرسپولیس تهران- تراکتورسازی تبریز‏- ساعت : ‏۱۵‏ ورزشگاه: آزادی تهران

دیدار تیم های حاضر در مرحله نیمه نهایی جام حذفی در روز یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ برگزار می شود.‏

هفته چهاردهم

گرامیداشت روز دانشجو

پنجشنبه ‏‏۱۵ آذر ۱۳۹۷‏
فولاد خوزستان- ذوب‌آهن اصفهان‏- ساعت : ‏۱۵:۳۰‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز
سایپا تهران- استقلال خوزستان‏- ساعت : ‏۱۵:۳۰‏ ورزشگاه: پاس قوامینتهران
نساجی مازندران- سپیدرود رشت‏- ساعت : ‏۱۵‏ ورزشگاه: شهید وطنی ‏قائمشهر
پارس جنوبی جم- تراکتورسازی ‏تبریز‏- ساعت : ‏۱۵‏ ورزشگاه: تختی جم

جمعه ۱۶ آذر
گسترش فولاد تبریز- پرسپولیس ‏تهران‏- ساعت : ‏۱۵ ‏ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز
فولاد مبارکه سپاهان- پدیده مشهد‏- ساعت : ‏۱۵:۱۵‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان
نفت مسجدسلیمان- پیکان تهران‏- ساعت : ‏۱۵:۳۰‏ ورزشگاه: شهید بهنام ‏محمدی مسجد سلیمان
استقلال تهران- صنعت نفت آّبادان‏- ساعت : ‏۱۷:۳۰‏ ورزشگاه: آزادی تهران

هفته پانزدهم

بزرگداشت ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)‏

چهارشنبه۲۱ آذر ۱۳۹۷‏
ذوب‌آهن اصفهان- نفت مسجدسلیمان‏- ساعت : ‏۱۵:۱۵‏ ورزشگاه: فولاد شهر فولاد شهر
سپیدرود رشت- استقلال تهران‏- ساعت : ‏۱۵:۱۵‏ ورزشگاه: سردار جنگل رشت
پیکان تهران- نساجی مازندران‏- ساعت : ‏۱۵:۱۵‏ ورزشگاه: شهداء شهر قدس
پدیده مشهد- گسترش فولاد تبریز‏- ساعت : ‏۱۵:۴۵‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد
استقلال خوزستان- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏- ساعت : ‏۱۵:۳۰‏ ورزشگاه: غدیر ‏ اهواز
تراکتورسازی تبریز- فولادخوزستان‏- ساعت : ‏۱۵:۳۰‏ ورزشگاه: یادگار امام تبریز
صنعت نفت آبادان- سایپاتهران‏- ساعت : ‏۱۶:۴۵‏ ورزشگاه: تختی آبادان
پرسپولیس تهران- پارس جنوبی جم‏- ساعت : ‏۱۷:۳۰‏ ورزشگاه: آزادی تهران

[ad id='39844']

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *