نقد بررسی کامل فیلم همه می دانند اصغر فرهادی با یازی خاویر باردم و پنه لوپه کروز

نقد مجله ایندی وایر بر فیلم جدید فرهادی فرهادی با انتخاب خاویر باردم و پنه لوپه کروز که با قدرت ستاره ای بازی می کنند، بر یک چالش غلبه کرده و همچنین فرهادی در دسترس ترین ژانر سینمایی را برای داستان گویی بی پروایش به دست آورده است که همان قالب پرتعلیق تریلر آدم ربایی […]

نقد بررسی کامل فیلم همه می دانند اصغر فرهادی با یازی خاویر باردم و پنه لوپه کروز بیشتر بخوانید »