عوارض ترک متادون چند روز است؟

[quote]امروزه اعتیاد به مواد مخدر به یک چالش جهانی تبدیل شده است و هر روز به آمار معتادان در سراسر جهان افزوده می‌شود. چالش دیگر ترک مواد مخدر و افزایش مصرف متادون در کشور است. اما این که متادون چیست؟ مصرف آن چه عوارضی در پی دارد؟ مدت زمان لازم برای ترک متادون چقدر است [/quote] […]

عوارض ترک متادون چند روز است؟ بیشتر بخوانید »