سرنوشت شخصیت های سریال شهرزاد در فصل سوم

[quote] زمانی که حشمت در فصل اول «شهرزاد» کشته شد، قباد حامی اصلی اش را از دست داد. نصرت در ادامه نقش حشمت به میدان آمد و راز مهمی را فاش کرد. نصرت ادعا کرد که پدر قباد است و تا پایان پای حمایت از او باقی ماند.[/quote] بزرگ آقا مرگ بزرگ آقا، مهم ترین […]

سرنوشت شخصیت های سریال شهرزاد در فصل سوم بیشتر بخوانید »