نقد بررسی فیلم های دنیای سینمایی مارول

[quote]اولین قسمت از سه گانه ثور درباره تبعید شدنش توسط اودین ، پدرهمگان است و در همین هنگام برادر ناتنی ثور به نام لوکی در صدد تصاحب تاج و تخت می باشد و توطئه هایی در سر دارد …[/quote] . ثور: دنیای تاریک (Thor: The Dark World)  در سپتامبر سال ۲۰۱۱ تام هیدلستون بازیگر نقش […]

نقد بررسی فیلم های دنیای سینمایی مارول بیشتر بخوانید »