۸ موردی که باید قبل از تماشای سریال واچمن به یاد داشته باشید

    عدالت هود – Hooded Justice اگرچه هویت واقعی او هرگز آشکار نشد ، به لطف بازنشستگی زودهنگام ناشی از قانون Keene Act ، Hooded Justice ، اولین قهرمان نقاب دار و عضو مؤسس Minutemen بود. او همچنین تنها هوشیار نقاب دار است که سرنوشت او تا کنون کاملاً روشن نشده است. گمانه زنی […]

۸ موردی که باید قبل از تماشای سریال واچمن به یاد داشته باشید بیشتر بخوانید »