برترین فیلم های سینمای جهان در ژانر انتقام

[quote]در سال ۲۰۰۷ نیز هنوز جودی فاستر در انتخاب پروژه های خود بسیار با وسواس و دقت رفتار می کرد برای بازی در فیلم انتقامی «بی باک» (The Brave One) اعلاام آمادگی نمود [/quote]   ۱۰- هری براون (۲۰۰۹) در یکی از کارهای اخیرش که باید از دیگر کارهایش متمایز دانسته شود، مایکل کین یک […]

برترین فیلم های سینمای جهان در ژانر انتقام بیشتر بخوانید »