وضعیت مبهم بخش تلویزیونی مارول و داستان کوین فایگی

[ad id='39844']

[quote]مارول تی وی با سکان داری جف لوب در حال کشیدن آخرین نفس های خود میباشد و به زودی با جذب شدن نهایی در دامان مارول استودیو، مطلقاً تحلیل رفته و محو خواهد شد… اما فایگی در این میان چه نقشی داشته و اظهارات جدید او نشانگر چه چیزی میتواند باشد؟![/quote]

سال ۲۰۱۵ پس از رخ دادن جنجالی داخلی در مارول استودیوز، تغییرات مهم و قابل توجهی توسط دیزنی اعمال، و بدین وسیله مارول استودیوز از بخش کل سرگرمی های مارول جدا شد تا به طور مستقل تری از دیگر بخش ها و مستقیما تحت نظر دیزنی به فعالیت خود ادامه دهد. ماجرا از آنجا شروع شد که “ایکه پرلماتر کوین فایگی و رفقا رو آسی کرده بود!  این بشر به چندین طریق با تفکرات و حرکت های غیرمنطقی اش، مانع پیشرفت و پیشروی اهداف دنیای سینمایی مارول با روند و معیارهای منحصربه‌فرد کنونی شده بود! اول از همه اینکه این جناب پرلماتر بسی تنگ نظر و خسیس تشریف دارند و در دوره حضورشون، کاملا مخالف ریسک پذیری و هرگونه هدر رفت محتمل پول بودند ؛ برای مثال “مایا هنسن” با بازی “ربکا هال” قرار بود که نقش عمده تری را به عنوان ویلن اصلی “مرد آهنی ۳” ایفا کند، اما به دلیل اینکه پرلماتر اعتقاد داشت که مونث بودن ویلن اصلی به فروش اسباب‌بازی های ساخته شده از روی فیلم ضربه میزند، جریان منتفی شد. یا از آن مهمتر در مراحل آغازین ساخت “کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی” در خود مارول نیز یک جنگ داخلی رخ داد! پرلماتر حاضر نمیشد که سر کیسه را برای بودجه فیلم شل کند تا “رابرت داونی جونیر” در فیلم حضور یابد و معتقد بود که باید نقش او را با کارکتر بسیار کم هزینه تری در فیلم جایگزین کرد! و اما دومین خلصت مشکل آفرین و روی مخ آقای پرلماتر این بود که پشت صحنه ای جنجالی تر از این حرف ها داشت! به گفته شخص باب ایگر پرلماتر با کوین فایگی به عنوان یک دشمن و رقیب رفتار میکرد تا یک همکار یا کارمند، و این مسئله به طریق علنی یا غیرمستقیم خود را بروز میداد. در نتیجه این قضیه مشکلات زنجیروار دیگری نیز به وقوع پیوست؛ ماجرای کشمکشی که بر سر “ثور: دنیای تاریک” رخ داد و میتوان گفت که منشاء آن پرلماتر بوده، باعث خروج “پتی جنکینز” از مارول شد و به دنبال او “ناتالی پورتمن” نیز برای دوره قابل توجهی از مارول فاصله گرفت. در ادامه آن، دخالت های او در “انتقام جویان: عصر التران” سبب شد تا اثر نهایی تا حدودی با چیزی که محصول ابتدایی و خالص جاس ویدون بوده فاصله بگیرد، و همین شد که جاس ویدون گذاشت و از مارول رفت!

خلاصه تمام این موارد به همراه موارد مشابه بسیار دیگری دست به دست هم دادند تا فایگی در سال ۲۰۱۵  به سیم آخر بزند و مسئله را تمام و کمال با “الن هورن” در میان بگذارد… اینکه یا به نحوی اختیار تام را به او میدهند و مارول استودیوز را از قلمروی کنترل پرلماتر خارج میکنند، و یا اینکه او برای همیشه قید همه چیز را میزند و کنار میکشد و در نهایت همین شد که الن هورن ماجرا را با باب ایگر درمیان گذاشت و به این نتیجه رسیدند که تجدید ساختار در این خصوص ضروری و موردنیاز است؛ در نتیجه مارول استودیوز از زیر سایه بخش کل سرگرمی های مارول بیرون آمد و از آن به بعد فایگی فقط وظیفه داشت که مستقیماً به دیزنی گزارش تحویل دهد و بس! چراکه مارول استودیوز دیگر مستقل تر از دیگر بخش ها به فعالیتش ادامه میداد. اما مسئله اصلی موردنظر ما که میخواهیم در این مقاله به آن بپردازیم از همینجا شروع میشود! راه حل باب ایگر و الن هورن برای رهایی از شر پرلماتر و متمرکز کردن کوین فایگی بر مارول استودیوز برای پیشبرد و به نتیجه رساندن اهداف حقیقی، به جدایی مارول استودیوز از بخش کل سرگرمی های مارول ختم شد یا به عبارتی مستقیم تر جدایی مارول استودیوز از بخش تلویزیونی مارول رخ داد!  و از اینجا بود که رابطه بخش سینمایی و تلویزیونی در دنیای سینمایی مارول نه تنها از گسترش و پیشرفت نوپایش بازداشته شد، بلکه شروع به افت و فروکش کرد و روندی نزولی را پیش گرفت! تا جایی که یک کراس اوور درست حسابی میان دو بخش برای ما طرفداران به آرزویی محال و دور از دسترس تبدیل شده بود.

گذشت گذشت تا اینکه این جدایی و فاصله میان دو بخش کم کم خودش را به طریق ها نشان داد. یکی از مهمترین این اتفاقات کنسل شدن فیلم “ناانسان ها” و تبدیل نهایی آن به یک مینی سریال مضحک کم بودجه بود! فایگی بعد از وارد شدن در جریان کشمکش های مربوط به فیلم نیز، همچنان ابراز امیدواری میکرد و اظهار میداشت که ناانسان ها به هر شکل به دنیای سینمایی مارول وارد خواهند شد اما خب متاسفانه علیرغم حضور و نخستین معرفی ناانسان ها در ماموران شیلد، اثر اختصاصی آنها به این عاقبت تاسف بار دچار شد و برنامه های تنظیم شده برای حضور ‘گسترده’ این نژاد جهش یافته در دنیای سینمایی مارول به نحوی از هم پاشید و با شکست مواجه شداما نکته مهم و بشدت قابل توجه در این خصوص، این ماجراست که در برنامه و پلن از پیش تنظیم شده ‘نیز’ قرار بر این بوده که ناانسان ها ابتدا در ماموران شیلد معرفی و برای وجودیت شان زمینه سازی شده  و سپس با پلی مستقیم به نخستین اثر اختصاصی سینمایی شان  اما این فقط یکی از جلوه های این شکاف ایجاد شده میان مارول استودیوز و مارول تی وی بود! این قسمت را در ذهن داشته باشید تا در انتهای مطلب دوباره به آن برسیم.

..!

از دیگر نمود های ناشی از فاصله ایجاد شده میان دو بخش سینمایی و تلویزیونی، کمرنگ تر شدن ارتباط عینی و درواقع طولی سریال ها با بخش سینمایی بود. بعد از “جنگ داخلی” و در فصل چهارم ماموران شیلد دیگر خبری از این ارتباط مستقیم نبود اما درعوض نبوغ و استادی مغز های متفکر سریال باعث شد که همواره ارتباط کانسپتی و مفهومی با بخش سینمایی به فوق‌العادگی هرچه تمام تر برقرار شود و جالب است که همین خلاقیت باعث شد که فصل چهارم به حداقل یکی از خارق‌العاده ترین آرک های سریال تبدیل شود . اما متاسفانه این شرایط برای کل سریال های دنیای سینمایی مارول برقرار نبود و دو بخش به همین منوال مجزا به کار خود ادامه میدادند؛ و گذشت تا اینکه زمان به رویداد متفاوت و عظیم و بشدت وحشتناک موردانتظار در دنیای سینمایی مارول رسید که تابحال نظیرش را تجربه نکرده بودیم! درواقع مساله اینجاست که دنیای سینمایی مارول نیز نظیر چنین رویدادی را به خود ندیده بود؛ هرچه نباشد “جنگ بینهایت” قرار بود اولین شماره از رویداد حماسی و عظیم پایانی کتاب نخست mcu باشد! اینجا بود که سریال های جاری در دنیای سینمایی مارول نیز میبایست قطعا، با همان موقعیت مارول تی وی نسبت به مارول استودیوز، تحت تاثیر حوادث “انتقام جویان: جنگ بینهایت ” قرار میگرفتند! یعنی اگر نمیگرفتند خلاف منطق و لاجیک دنیای سینمایی مارول و آن It’s all connected شیرین ما بود! چراکه جنگ بینهایت رویدادی فراگیر در دنیای سینمایی مارول بود و بشکن ثانوس در انتهای فیلم و رویداد پودر شدن نیمی از بشریت این قضیه را به نقطه عطف خود رساند! اما خب تا به همین امروز که در حال خواندن این مقاله هستید در هیچ کدام از آثار مارول تی وی به رویداد پودر شدن نیمی از بشریت حتی اشاره ای مستقیم نشده است، و توجیه آن با منطق مضحکی تحت عنوان اینکه “حوادث تمام سریال ها پیش از بشکن ثانوس رخ میدهد” صورت گرفت و ماستمالی شد! تنها تا به امروز در فصل پنجم ماموران شیلد شاهد اشاره به قسمت هایی از جنگ بینهایت بودیم و همان قسمت ها را هم، همانطور که خدمتتان عرض کردم مدیون مغز های متفکر و دوست داشتنی سریال هستیم. اما مسئله مورد بحث ما در این مقاله این ست که کوین فایگی عزیز و رفقا در این بازه ها به مارول تی وی و جف لوب کم لطفی بسیار کرده اند! چرا عوامل اصلی سریال هایی که با آگاهی و قاطعیت فایگی به عنوان بخشی از دنیای سینمایی مارول معرفی میشوند، نباید مطلقا در جریان چنین مواردی قرار بگیرند؟! چرا علاوه بر سریال های مارول-نتفلیکس یا کلوک و دگر، ماموران شیلد باید آنگونه مورد بی توجهی فایگی قرار گیرد؟! شیلدی که به عنوان سریال پرچمدار و ارشد mcu، بخشی کاملاً رسمی از دنیای سینمایی مارول است، و علاوه بر کراس اوور بزرگش با اثر ماندگار “کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان”، ارتباطات قابل توجهی با دیگری بخش های دنیای سینمایی مارول داشته و کارکتر های بخش سینمایی نظیر فیل کولسن، پگی کارتر، لیدی سیف، ماریا هیل، نیک فیوری و… در آن حضور یافته اند! پس واقعا چرا فایگی باید اینقدر به سریال و کل Marvel TV کم محلی و هر چه جلوتر رفتیم طوری رفتار کنه که گویا در mcu وجود خارجی ندارند…؟! شکی نیست که کوین فایگی ما در ماندگاری فاصله و شکاف میان بخش سینمایی و تلویزیونی بی تقصیر نبوده؛ در حدی که میتوان گفت، شاید درصدی که روی کفه ترازو سنگینی میکند متعلق به خود او باشد!

 

داشتیم میگفتیم! مدت زیادی از “جنگ بینهایت” در دنیای سینمایی مارول نگذشته بود که نحسی بد فرجام Marvel TV شروع به آشکار کردن روزنه های خود کرد! درواقع بهتر است که بگوییم اثرات بشکن long-game کوین فایگی کم کم و به صورت تدریجی خود را آشکار میساخت! در اواخر سال ۲۰۱۸ سریال “آیرون فیست” و با فاصله کمی بعد از آن، “لوک کیج” کنسل شد.  کمی ماجرا جدی تر شد و کار به جایی رسید که بعد از فصل سوم تحسین شده “دردویل”، نتفلیکس خبر رسمی از کنسل شدن این سریال نیز داد! هر چه نباشد دردویل پرچمدار دنیای سینمایی مارول در نتفلیکس بود، و به همین سبب بود که میدانستیم دیگر راه آثار مارول-نتفلیکس به انتهای خود نزدیک شده است! همانطور که متاسفانه انتظار داشتیم دو سریال باقیمانده از این بخش یعنی پانیشر و جسیکا جونز نیز به سرنوشت تاسف بار مشابهی دچار شدند  تا به امروز میدانیم که مارول  در این اتفاق بی تقصیر نبوده و نتفلیکس هم به نحوی چاره ای جز این کار نداشته شایعات بشدت امیدوار کننده و بشدت نامید کننده ی متعددی از منابع مختلفی تا به امروز وجود داشته، مبنی بر اینکه برخی از شخصیت های مارول-نتفلیکس قطعا به دنیای سینمایی مارول بازمیگردند، یا به حالت آرمانی مدنظر ما، یا طی یک ریبوت یا سافت ریبوت!! مسئله این است که فایگی در این بین چقدر دخالت داشته و قرار است چه تصمیمی بگیرد؟! آیا باز هم با بی توجهی و بی احترامی به طرفداران بخش تلویزیونی مقابل خواهیم شد؟!! این مورد را هم در ذهن داشته باشید تا در انتها باری دیگر به آن برسیم...!
در ادامه در جشنواره کامیک کان ۲۰۱۹ با خبر بشدت غافلگیر کننده و ناراحت کننده پایان ماموران شیلد بعد از فصل هفتم مواجه شدیم (همانا که بعد از پایان ناخوشاید مارول تی وی به راحتی قابل دریافت است که شورانر های سریال با انتخاب بهترین تصمیم ها، چقدر شاهکار کرده و برای سریال و هواداران سنگ تمام گذاشته اند!). پس از آن خبر از کنسل شدن رسمی سریال “جنگجویان جدید” داده شد! سریالی که مارول تی وی و جف لوب بعد از خارج شدن آن از شبکه Freeform، به دنبال یافتن خانه ای جدید برای آن بوده اند؛ و در حالی که جف لوب خیلی روی این ماجرا تاکید میکرد، در انتها این تلاش با شکست مواجه شد. در حدی که شبکه های تحت کنترل مطلق دیزنی همانند Hulu و Disney+ نیز از پذیرش سریال خودداری کردند، یا بهتر است بگوییم که دیزنی و مارول استودیوز تمایلی به ساخته شدن این سریال که بر اساس این گروه ابرقهرمانی نوجوان است، نداشته اند! هر چه نباشد ما به احتمال قوی مینی سریال “انتقام جویان جدید” (New avengers) در دیزنی پلاس را در پیش خواهیم داشت!

اما میرسیم به یکی دیگر از بخش های بسیار جالب ماجرا که باید مفصل تر به آن بپردازیم! چند روزی از کنسل شدن New warriors نگذشته بود که سریال اختصاصی “گوست رایدر” که به چندین دلیل از خبر ساخت آن خوشحال شده و خیلی منتظر آن بودیم، پیش از آغاز مراحل تولید اولیه کنسل شد! دلیل حداقل ظاهری کنسل شدن سریال وجود اختلاف میان تیم سازندگان و شبکه Hulu بود؛ اما اگر به یاد داشته باشید دقیقا روز قبل از اعلام رسمی این گزارش مقاله ای تحت عنوان > شایعه: گوست رایدر به بخش سینمایی mcu خواهد آمد> بر روی سایت قرار گرفت که در آن مقطع در حد “شایعه” و “گزارش محتمل از منبع موثق” بود اما اکنون بعد از کنسل شدن سریال حجم کثیری از محتوای آن مستقیما به ما ثابت شده است!! مخصوصا بعد از واکنش گابریل لونا و جف لوب و نهایتا تعطیل شدن مارول تی وی!!!!

پس نتیجه میشه که فایگی برنامه های متفاوتی در نظر داشته ! موارد متعدد دیگری نیز هستند که هرچه بیشتر بر روی این فرضیه تاکید میکنند  ! برای مثال اگر مشکل Hulu با سریال از نوع بودجه ای بوده ، چرا اصلا در درجه اول سریال بر اساس کارکتر پرخرجی مثل گوست رایدر را قبول و رسما از آن رونمایی کرده ؟! اون هم Huluیی که کاملاً تحت کنترل دیزنی قرار دارد در درجه دوم چرا سریال “هل استرام” که مشترکا به همراه گوست رایدر به عنوان سریال برادر معرفی شد ، از کنسل شدن جان سالم بدر برد ؟! به علاوه چرا گابریل لونا و جف لوب در واکنش شان به کنسل شدن سریال هیچ امیدی به بازگشت آن نداشتند و رسما پایان کار گوست رایدر را پذیرفتند ؟! اصول ابتدایی این بود که سریال در حالت تعلیق قرار بگیرد و لوب و مارول تی وی به هر طریق که میتوانستند برای بازگشت گوست رایدر به هر نحوی تلاش کنند . اما گابریل لونا که درجا از همه خداحافظی کرد ، و جف لوب هم که پس از گذشت مدت طولانی ای به این ماجرا تنها اشاره کرد ! واقعاً هم بنده خدا دیگر حرفی برای گفتن نداشت ! ناسلامتی همانطور که گفتیم گوست رایدر قرار بود سریال پرچمدار فرنچایز ترسناک جدید Adventure into fear باشد که با سریال هل استرام و دو سریال دیگر ادامه پیدا میکرد ! درست مشابه استایل مارول-نتفلیکس درواقع جف لوب داشت تمام تلاشش رو برای احیای Marvel TV میکرد ! با اینحال که فایگی و مارول استودیوز تا حد زیادی پشتش رو خالی کرده بودند و خیلی از مشکلات سابق از همینجا ناشی میشد ! حال باید دید که تکلیف گوست رایدر ، از جانی بلیز و رابی ریس و دنی کچ گرفته تا گوست رایدر کیهانی ، به کجا ختم خواهد شد و کوین فایگی چه آشی برای ما خواهد پخت !

بله، و چقدر جالب! نگاهی به گذشته می اندازیم! جناب کوین فایگی ما در اوایل سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود که ” بسیار مایل هستیم که در فاز بعدی دنیای سینمایی مارول فیلم های ترسناک بسازیم “!! ما به نحوی با یافتن و بررسی این مصاحبه فایگی به تکه جدیدی از پازل رسیدیم که بویسله آن با قاطعیت بیشتری نقشه های او را برای آینده دنیای سینمایی مارول پیشبینی میکنیم! همانطور که در مقاله مذکور خواندید “بلید” صاحب فیلم اختصاصی خود با هنرنمایی ماهرشالا علی در فاز پنجم شد، آن هم بر خلاف رغبت و تمایلی که کوین فایگی بیشتر در سال های گذشته از خود نشان میداد، مبنی بر اینکه “خیلی جالب میشود که بلید تحت نظر Marvel TV به دنیای سینمایی مارول معرفی شود” (او در طی مصاحبه مستقیماً به سریال های مارول-نتفلیکس اشاره کرد و شخصا معرفی شدن گوست رایدر در ماموران شیلد را به عنوان مصداقی برای معرفی “بلید” در بخش تلویزیونی مطرح کرد!!)! ماه ها پیش از این اعلامیه در جشنواره کامیک کان ۲۰۱۹، گزارشاتی در همین راستا مبنی بر اینکه “بلید قرار است صاحب سریال اختصاصی خود در شبکه Hulu شود” منتشر شد و انتظار میرود که جف لوب “بلید” را نیز برای فرنچایز جدید، موردنیاز و احیاکننده بخش تلویزیونی یعنی Adventure into fear در نظر گرفته بوده باشد؛ اما جناب فایگی نسبت به سال های گذشته تغییر ذاعقه قابل توجهی را تجربه کرده و تصمیم گرفته است که بلید را با فیلم اختصاصی اش تحت کنترل مارول استودیوز به دنیای سینمایی مارول معرفی کند و به علاوه از آن به عنوان مهره کلیدی برای ورود فاز و تم ترسناک به آثار آینده mcu استفاده کند!
در ادامه یادتان نرفته که شخصیت “کابوس قرار است ویلن قسمت دوم “دکتر استرنج” باشد و این فیلم اولین فیلم در دنیای سینمایی مارول خواهد بود که ژانر ترسناک را در خود گسترش میدهد؟! (نکته جالب جانبی میدونید چیه؟! سریال اختصاصی لوکی و وانداویژن ارتباط مستقیمی با دکتر استرنج ۲ خواهند داشت و احتمالاً قراره حسابی براش زمینه سازی کنند!!) و در انتها اینکه سریال اختصاصی “مون نایت” نیز به عنوان بخشی از برنامه آینده فایگی برای فاز ترسناک فیلم های آینده دنیای سینمایی مارول، به طور رسمی برای شبکه دیزنی پلاس (!) تایید شد، و به علاوه گزارشی تایید نشده نیز مبنی بر حضور کارکتر “گرگنمای شبانه” (Werewolf by night) در این سریال منتشر شده بود! شک نکنید که ‘حداقل’ یکی از این دو کارکتر (شاید هم هر دوشون!) جزو برنامه اولیه جف لوب برای سریال های Adventure into fear مارول تی وی بوده اند، ولی کوین فایگی با قدرتی که در مارول استودیوز داشت اجازه نداد که جف لوب فرنچایز سریال های جدید مارول تی وی را با هیچکدامیک از این کارکتر ها پیش ببرد! تنها کارکتری که فعلا از گروه “پسران نیمه شب”  مارول تی وی جان سالم بدر برده “هل استرام” است که در کمال تعجب در مراحل فیلمبرداری به سر میبرد

و بله! این بود ماجرای به آتش کشیده شدن برنامه های جف لوب برای احیای مارول تی وی توسط جناب فایگی و بعد از آن محو شدن رسمی و کلی Marvel TV…! آن هم به قصد استفاده از تم ترسناک و کارکتر های مربوطه برای زمینه جدید فیلم های آینده دنیای سینمایی مارول! اینجاست که اگر به سال ۲۰۱۶ بازمیگشتیم، شاید فایگی هرگز اجازه حضور گوست رایدر در بخش تلویزیونی را به جف لوب نمیداد! شاید حتی خبری از دردویل هم نمیشد!
راستی تا یادم نرفته بگم که ماه پیش گزارشی مبنی بر اینکه “سریال مون نایت با فیلم بلید ارتباط قابل توجهی خواهد داشت” منتشر شد! تاییدی دیگر بر تمامی استدلال ها و نتیجه گیری های ما تا به امروز! درکل هر چه جلوتر میرویم منتظر شنیدن اخبار و گزارشاتی مصدق از این قبیل باشید، چراکه هرچه پیشتر میرویم پرده ها بیشتر کنار میرود و زاویه های جدیدتری حقایق را آشکار میسازد اتفاقی که ما پیش از حدود یکسال پیش حتی تصورش را هم نمیکردیم؛ در حدی که این امر، حکم یک جوک بیمزه و البته وحشتناک را برایمان میداشت! اما الان واقعا به حقیقت پیوسته...

مجموعا در گذشته اینکه “کوین فایگی در ماجرای جنجال میان مارول استودیوز و مارول تی وی نقش دارد و به اندازه خود مقصر است” برای ما یک فرضیه بود، اما الان هرچه جلوتر رفتیم پرده ها بیشتر کنار رفته و این جریان بیشتر برایمان ثابت شده است! تا به امروز که دیگر بخش مارول تی وی رسما تعطیل شده و شکی نیست که جناب فایگی سوای خدمتی که به ما عاشقان و طرفداران دوآتشه کرده، در جریان مشکلات چندین ساله مارول تی وی و تقابل آن با دنیای سینمایی مارول تقصیر قابل توجهی داشته! تقصیری بشدت قابل توجه! بله! الان صریحا میتوانیم بگوییم که کوین فایگی دوست داشتنی ما هم به اندازه خود نامردی کرده! و اگر ماجرا به همین شکل پیش رود این اعمال کوین فایگی چیزی نیست جز توهین مستقیم و صریح و بی پرده به طرفداران دو آتشه و عاشقان دیوانه وار دنیای سینمایی مارول که مدت های زیادی را صرف مشاهده و اخت گرفتن با این سریال ها کرده و به معنای واقعی عاشق این آثار شده اند، اما اکنون اینگونه باید به آنان بی احترامی شود  چه فایده وقتی کراس اور عظیم ۱۰ سالهٔ مارول که پایان بازی ختم شد، هیچ اثری از شخصیت های دوست داشتنی مارول تی وی نبود حتی در نبرد پایانی که باعث بروز هیچ مشکلی نمیشد هیچ اثری از آن ها دیده نشد؛ یعنی مخاطبان شخصیتی مثل هاوارد اردکه را بیشتر از دردویل می شناسند علاوه بر این، باید به این مسئله اشاره کرد که کراس اور بین سینما و تلویزیون زمانی معنای حقیقی خود را پیدا می کرد که با شخصیت های فاز های اولیه ارتباط پیدا می کردند و مختص آن زمان می بودند. به عنوان مثال فرض کنید در فرضی محال مامور کولسون با شخصیتی مثل مون نایت کراس اور داشته باشد!! این ها تمامی ادلهٔ بزرگ برای بی توجهی به این قسمت از دنیای مارول است. ما می بایست در جنگ بی نهایت و پایان بازی حداقل یک اشاره و حضور این شخصیت ها می بودیم.(چی از این خنده دار تر که چارلی کاکس قرارداد سینمایی هم علاوه بر تلویزیون داشته اما سازندگان اصلا هیچ علاقه ای به این کار نداشتند و البته اگر طوفان فکری نویسندگان پایان بازی و جنگ بی نهایت را نگاه کنیم هیچ آثاری از شخصیت های تلویزیونی دیده نمی شود یعنی از روز اول قرار بر حضور نداشتن آن ها بوده و ادعاهای سازندگان دروغی بیش نبوده!) این یعنی سوءاستفاده و نامردی، نه Fan service  و It’s all connected! آه راستی، یادش بخیر! ” It’s all connected “! امیدواریم که خود کوین فایگی حداقل این جمله شعاری را به یاد داشته باشد! شعاری که ما عاشقش بودیم و به آن افتخار میکردیم، اما
اما بعید میرسد که چندان آن را به خاطر داشته باشد! نظر شما را اظهارات اخیر کوین فایگی در جشنواره CCXP و در خصوص مینی سریال های جدید دنیای سینمایی مارول در شبکه دیزنی پلاس جلب میکنیم!
> همه سریال های ما در دیزنی پلاس، برای نخستین بار، (با بخش سینمایی) پیوند خورده و زنجیروار جفت خواهند شد! بنابراین دنیای سینمایی مارول در خانه شما بر روی صفحه تلویزیون تان در دیزنی پلاس خواهد بود، و در حالی که به فیلم ها متصل خواهد بود مرتبا از یک سو به سوی دیگر جهش میکند! اینکه قراره mcu  رو به فرازهای برتر و بزرگتری هم گسترش بدیم هیجان انگیزه! <

 

خدایی؟! نخستین بار؟؟!! پس اون کراس اوور سرباز زمستان و ماموران شیلد بر سر رویداد “قیام هایدرا” چی میشه؟!؟! نکند فایگی بعد از اینکه بشکن نابودی را زده، جدا فکر میکند که مارول تی وی از ابتدا وجود خارجی نداشته؟! یا شاید هم از این به بعد دیگر رسماً و علنی فکر میکند که سریال های تحت نظارت مارول تی وی و جف لوب تاکنون بخشی رسمی از دنیای سینمایی مارول نبوده اند…؟؟!! هر چه نباشد همانطور که خدمتتان عرض کردیم فایگی سابقه قابل ملاحظه‌ای در تغییر میل و ذاعقه دارد، به حالتی که میتواند طی شرایطی به خوبی این تغییر اشتها را آشکار کند! (قضیه خروج اسپایدی از mcu و واکنش نهایی فایگی رو یادتون که نرفته! خود تام هالند که بازیگر بود بیستر از مغز متفکر دنیای سینمایی مارول برای این قضیه دست و پا زد! اینجاست که باید تغییر اشتها و رویه را در بازه ای نه چندان طولانی حس کنید!) مثلا شاید از زمانی که کنترل کامل مارول استودیوز را به دست میگیرد و مهمتر از آن وقتی که مدیر عامل ارشد نوآوری کل آثار مارول میشود ! اما اگر بخواهیم صحبت های او را توجیه و ماستمالی کنیم، میتوان بگوییم که منظور او صرفا درجه بسیار بالایی از ارتباط درهم تنیده و پیوسته میباشد که برای نخستین بار در مینی سریال های پیش روی دیزنی پلاس خواهیم دید. اما این باز هم چندان موقعیت فایگی را نسبت به این گفته ها برای ما تغییر نمی دهد! واقعا چرا فایگی یکبار در مصاحبه ها و اظهاراتش درست حسابی راجع به سریال های دنیای سینمایی مارول حرفی نمیزند و یا تقریباً به هیچکدام از کارکتر های بخش مارول تی وی حتی اشاره ای نمیکند؟! فیل کولسن دوست داشتنی ما و تیمش، دردویل، جسیکا، دیزی جانسون و فیتسیمونز، کلوک و دگر و فراری ها، لوک کیج و آیرون فیست، و یا…. واقعاً چرا؟! چرا هروقت در مصاحبه ها به ندرت سوالاتی پیرامون این موضوع از او پرسیده میشود، معمولا از جواب صریح دادن طفره میرود؟! او حتی به خود زحمت نداد که بعد از تخته کردن درب Marvel TV، یک مصاحبه و اظهار درست-درمان و کلی در خصوص سابقه خلق آثار تحسین شده در این بخش و به تصویر کشیده شدن کارکترها و داستان های فراموش نشدنی در مارول تی وی، ترتیب دهد!(قضیه تا حدی پیشرفته که در منوی دیزنی پلاس آثار بخش تلویزیونی مارول در دسته بندی جدایی قرار دارند که سابقا میشد توجیهی برای آن آورد اما حال این مسئله باری منفی دارد!)
فعلًا نمیتوان راجع به اینکه کوین فایگی دقیقاً چه برنامه نهایی برای کارکترهای بخش تلویزیونی در سر دارد با اطمینان چیزی گفت، اما بشدت وحشتناک توصیف ناپذیری امیدواریم که آن چیزی باشد که ما میخواهیم! در واقع حداقلِ چیزی که طی مدت های طولانی تا کنون میخواستیم و حق بدیهی ماست! در غیر اینصورت دیگر همه چیز تمام است و همانطور که بارها گفتیم فایگی نامردی و توهین و ظلم را در حق هواداران و عاشقان مارول تی وی و دنیای سینمایی مارول تمام کرده است! اما ما بعد از این همه ماجرا و جنجال های بخش تلویزیونی و حتی تعطیل شدن کل مارول تی وی، همچنان امیدوار و منتظر میمانیم تا ببینیم سرنوشت کارکترهای دوست داشتنی مان نهایتا به کجا ختم خواهد شد…. در حال حاضر فقط صبر و امید جوابگوی ماست. البته زمان کراس اور هم طبق مطلب گفته شده تا حد بسیار زیادی منقضی شده فقط یک پایان درست و حسابی برای این شخصیت ها می تواند چیزی باشد که ذره ای از ناراحتی ما طرفداران را بکاهد!

به شدت دیوانه واری امیدواریم که هیچ یک از رویداد های ماموران شیلد نادیده گرفته نشود! به شدت امیدواریم ناانسان ها که ماموران شیلد وظیفه معرفی آن ها به دنیای سینمایی مارول را بر عهده داشته، به مسیر خود در mcu بدون ریبوت  ادامه دهند و رویداد پخش شدن کریستال های تریجین در اقیانوس نادیده گرفته نشو(امیدواریم این ویدئوی تست بازیگری از میز مارول در حد همون Screen test باقی بمونه و ما با حضور میز مارول به عنوان اولین ناانسان معرفی شده تحت نظارت مارول استودیوز شاهد ماجراها به قالب دیگری باشیم، اما چیزی که منظور و هدف ما در این ابراز امیدواری ست، این است که به کارکترهای شیلد و رویداد های مهمش بی توجهی و کم محلی نشود و به عبارتی حقش را ادا کنند! برای مثال همواره درنظر باشند که اولین ناانسان ها به این طریق مدت ها پیش معرفی شده و پا به دنیای سینمایی مارول گذاشته اند؛ اینکه این مسئله صراحتا منتقل شود و طوری به تصویر کشیده نشود که گویی میز مارول اولین ناانسان mcu ست و همه چیز از اینجا شروع شده است! این مصداقی برتر برای تمام امیدواری های ماست! بشدت امیدواریم اکنون که مارول تی وی به مارول استودیوز جذب شده و تحت این بنر قرار دارد، دیزی جانسون، ملیندا می، تیم باهوش و توقف ناپذیر دنیای سینمایی مارول یعنی فیت-سیمونز و رابی ریس و دیگر کارکتر های ماندگار شیلد با تکامل دیوانه واری تا به امروز داشته اند، متوقف نشوند و حدالامکان  حضور قابل توجهی در آینده mcu داشته باشند. بشدت امیدواریم که دردویل، جسیکا و پانیشر در مسیری جدید به موقعیت خود در دنیای سینمایی مارول بازگردند و خبری از ریبوت و ریکست یا سافت ریبوت نباشد

[ad id='39844']

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *