فوت و فن های پختن کشک بادمجان

   مرحله اول جوشاندن کشک: کشک ها را به دلیل غلیظ بودن نیاز داریم با آب رقیقش کنیم . کشک را داخل ظرفی می ریزیم و به آن آب اضافه می کنیم این میزان آب باید به اندازه ای باشد که بتواند در حدود  ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ریز جوش شدن کشک آن را تحمل […]

فوت و فن های پختن کشک بادمجان بیشتر بخوانید »